• Cỏ nhân tạo trang trí cao 2cm

Cỏ nhân tạo trang trí cao 2cm

VNĐ

Khoảng cách hàng : 3/8 inch

Dtex: 6500

Số mũi khâu/10cm : 14

Số lớp đế: 1lớp

Nhà sản xuất: CCGRASS

Thời gian sử dụng: 3 năm

Bảo hành: 2 năm

Số lượng :